Å leve med et barn med kronisk sykdom

Helsereise/behandlingsreise er et fantastisk tilbud for barn som lever med en kronisk sykdom og i vårt tilfelle gjelder dette astma, allergi og atopisk eksem. Barna bor da 4 uker sammen med andre barn i «samme situasjon» og en forelder er med som ledsager opp til en viss alder på barnet. Det å skulle leve med…