Jeg er ikke norsk…

STATSBORGER ! Kødder du?!? Det var min første reaksjon da jeg i 2009 skulle til Roma med jobben min. Jeg skulle søke om Helsetrygdekort på nett men fikk avslag. Og beskjeden var: «du må være norsk statsborger for å få retten til helsetrygdekort (tidligere E- 111 skjema). Først trodde jeg det var noe feil med systemet….