Min bestekompis ! Hvorfor fungerer det for han?/ My best buddy! Why does it work for him?

Min bestekompis !

Min bestekompis! Joakim Løland er min super-beste-kompis! Vi ble kompiser da vi var 15-16 år gamle tror jeg- og fra den dagen vi skjønte at vi hadde et spesielt vennskap hang vi sammen nesten daglig i flere år, før jeg fant kjærligheten og valgte å flytte på meg! Men vi holder stadig sporadisk kontakt og når jeg er i barndomstraktene i Stavanger så sees vi noen ganger. Men jeg vil nok alltid kalle ham min super-beste-kompis!

Noe av det beste med Joakim er at han er superherlig- litt morsomt- nokså sær på flere områder, hahaha, (er det lov å si?)- men ellers en skikkelig real, ekte kompis og et gjennomgående godt menneske! Vi har flere ting felles, men det som står oss begge hjertet nærmest må være vår «passion», glede og dedikasjon til TRENING & KOSTHOLD!

Så tilbake til overskriften; » Hvorfor fungerer det for ham?»… og selvfølgelig mener jeg KOSTHOLDET! Hvorfor fungerer kostholdet for ham, og ikke for meg? Vi er alle ulike individer og vi reagerer/responderer ulikt på den maten vi får i oss og vi responderer ulikt på det kroppen mangler av næringsstoffer. Og ved at vi responderer ulikt, så vil dette være avgjørende for hvordan kroppen vår blir, ikke sant? Og det var nettopp derfor jeg tenkte jeg ville skrive et innlegg om akkurat meg og kompisen min, for jeg mener at vi er gode nok eksempler på at «samme type» kosthold» ikke gir samme type resultat! Og det er akkurat dette jeg syns er så spennende!

Vi hadde periodevis nokså likt kosthold. Begge holdt vi oss unna for mye fett (selv om jeg vet at han spiste mer junkfood enn meg, haha), vi var ikke storspisere av raske karbohydrater, vi spiste begge grønnsaker og vi innok masse proteiner (proteinshaker på høyt nivå). Vi trente nesten like ofte og intenst! Likevel ble mitt resultat:  småfet jente med (masse?) muskler- mens han ble ribbet for fett og seriøst muskuløs! Ok… så vet jeg at det er flere faktorer inne i bildet. Jeg er jente, han er gutt. Jeg er kort, han er lang. Jeg er asiatisk, han er norsk. Jeg er morsom, han er sær….! (Neiiida Joa´Forgive Me Please)

Men får jeg frem noe poeng her?

Etter at jeg startet min livsstil på høyfett, har jeg endelig sett endringer på kroppen min som gjør meg glad! Midjefettet, overkroppsfettet som la seg som et lag over hele ryggen, har endelig begynt å forsvinne-sakte men sikkert. Jeg klarer å forme kroppen min bedre nå med høyfettkosthold og lite sukker/stivelse/karbs. Jeg trener ikke mer enn før, jeg spiser mye mer energirik (kcal hvs du vil) mat enn før og jeg nyter livet mer enn før!  Men jeg led av blant annet insulinresistens,- og dette mener jeg er en stor medvirkende faktor til at jeg ble som jeg ble…! (mer om insulinresistens senere på bloggen)

Så kanskje det er noen av dere der ute som føler at de har opplevd det samme? At det du gjør, faktisk ikke fungerer, selv om du «gjør som du blir fortalt» og spiser «sunt norsk kosthold»?

Hva tenker du? Fortell meg gjerne din historie.

 IMG_1586                                                      Kompis 2

«Positive tanker gir positive resultater

________________________________________________________________________________________

My best buddy ! Joakim Løland is my super – best – friend ! We were buddies when we were 15-16 years old I think, and from the day we realized that we had a particularly friendship we hung out together almost daily for several years , until I found love and decided to move to an another city in Norway!  But we have increasingly sporadic contact and when I’m in my hometown Stavanger we meet- sometimes . But I will probably always call him my super – best – friend !

One of the best things about Joakim is that he is super – lovely, a littlebit funny and pretty weird on several areas , hahaha , ( am i allowed to say that?) – But otherwise a proper real , true friend and a generally good person ! We have several things in common, but whats close to the heart in both of us, lies the  » passion» , joy and dedication to TRAINING & FOOD!

So back to the headline , » Why does it work for him ? «: And i do mean: the FOOD , why does the food works for him and not for me ? We are all different individuals and we react / respond differently to the food we consume and we respond differently to the lacks of nutrients . And by that we respond differently, so this will be crucial to how our body gets, right? And that is why I thought I would write a post about just me and my buddy , because I think we are good enough examples of » same type of eatinghabits » does not provide the same kind of result ! And this is just so exciting !

We had periodically fairly similar diet. Both , we stayed away from too much fat (even though I know he ate more junk food than me , haha ​​), we were not eaters of fast carbs , we ate both vegetables and we ate a lot of protein (protein shakes at high level ) . We trained nearly the same, just as often and intensely ! Nevertheless, my results: A fat little girl with (alot of ?) muscles – while he was stripped of fat and became so soo muscular ! Ok … so I know that there are several factors involved. I ‘m a girl , he’s a boy . I am short , he is long. I’m asian, he is Norwegian . I ‘m funny , he´s not ….! ( Noooo Joakim, Forgive Me Please )

But, do I make a point here?

After I started my lifestyle highfat , I have finally seen changes in my body that makes me happy ! Waist fat , the body fat that formed as a layer over the back , has finally begun to disappear – slowly but surely! I can shape my body better with the hard strength training I perform. I do not exercise more than before, I eat a lot more energetic ( calories if you want) food than before and I am enjoying life more than ever before ! But I suffered from insulin resistance and this I believe is a major contributing factor for me and my negative results to mye eatinghabits …! ( more about insulin resistance later in the blog )

So maybe there are some of you out there who feel they have experienced the same? The fact that you » do as you are told» and eat » healthy (Norwegian) courses » ?

What is your thoughts ? Please let me know your story.

» Positive thoughts produce positive results»

2 kommentarer Legg til din

Kommenter gjerne om du har noe på hjertet <3

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..