Naturlig fiskeolje/ Natural fishoil! San Omega-3 TOTAL!

Annonse

Hei kjære lesere.

Blodprøve tatt/Bloodtest taken
Blodprøve tatt/Bloodtest taken

Dette blir muligens et litt langt innlegg om de livsviktige fettsyrene omega 3 og omega 6. So here it goes;

Omega 3 ! Det er et ord de fleste av oss har hørt- og da har du kanskje også hørt at dette er noe kroppen vår trenger? Omega 3 og Omega 6 er fettsyrer kroppen må ha for å overleve. Kroppen kan ikke produsere disse selv. Disse fettsyrene er med i mange ulike livsviktige prosesser som foregår i kroppen vår! Dersom vi har for lite omega 3 vil dette blant annet kunne påvirke cellenes funksjonsevne som da reduserer cellenes evne til å utskille giftige stoffer og evnen til å ta til seg de næringsstoffene kroppen trenger.

Via kosten vi har i dag får vi desverre for mye av fettsyren omega 6. Vi finner omega 6 i blant annet frø, korn, (dårlige) oljer som blant annet solsikkeolje (64%), maisolje (52%) soyaolje (51%). Rapsolje inneholder (19%) og Olivenolje (8%) til sammenligning. For mye omega 6 er betennelsesfremmende og immunforsvaret vårt blir dårligere.

For å kompensere for dette vil det være positivt for kroppen vår å innta mer omega 3. Det er altså forholdet mellom omega 3 og omega 6 som er viktig, MEN det er har også noe å si hvilken omega 3 fettsyre vi får i oss. Kort fortalt ønsker vi mest av EPA fettsyren fremfor DHA- er du med så langt? Hvorfor? Fordi en høy andel av EPA sikrer en høy produksjon av en type eikosanoider (signalmolekyler) som reduserer betennelser og smerte-følelse, samt at det bedrer søvnen din!

Jeg skal være den første til å si at jeg ikke kan nok om omega 3 og omega 6. Men jeg lærer mens jeg går! Men igjen, dette er et stort område- som alt annet innen ernæring og helse. Jeg har vært så heldig å få komme i kontakt med Vegard Holum som driver «San Helse»  og jammen er dette en mann med masse kunnskap! Og han har spesialkunnskaper om de positive og negative effektene hva gjelder omega 3 og omega 6. Jeg sluker til meg alt jeg kan! Beklagelig, for oss forbrukere finnes det mange omega- 3 produkter av dårlig kvalitet samt at anbefalt dosering i Norge er alt for lavt til at de fleste av oss vil få en positiv virkning.

«San Helse» anbefaler et omega 6/3 forhold mellom 2,5 til 1 for å bekjempe betennelser i kroppen- og nå har jeg tatt en test! Og hei, jeg var faktisk ikke helt på jordet! Forholdet mellom omega 6/3 hos meg var 4,39/1 ! Analysen gir også svar på omega 3 indeksen (forholdet mellom DHA og EPA), innholdet av industrielt transfett i blodet, karbohydratmarkøren C16 (karbohydratintoleranse), samt fleksibilitet i cellemembranen. SÅ SPENNENDE! Og nå skal jeg innta 25 ml SAN OMEGA-3 TOTAL hver dag i 3-4 måneder før jeg skal teste meg igjen!

SAN OMEGA-3 TOTAL: er en olje av høyeste kvalitet og inneholder: kaldpresset olivenolje og olje fra villfisk. Naturlig fiskeolje og har en høy EPA-andel og inneholder effektive antioksidanter!

En ubalanse mellom omega 6 og omega 3 har påvist uheldige helsemessige effekter som;

  • økt betennelse i kroppen (revmatikere sliter ofte med dette, samt de som tilstadighet har vondt i ledd uten at noe hjelper)
  • redusert immunforsvar og stoffskifte
  • negative effekter for blant annet hjernen, hjertet og våre øyne
  • redusert og dårligere søvnkvalitet

Allerede etter 14 dager merker jeg at jeg sover bedre og huden min har fått en annen glød…!

Bilde

«Positive tanker gir positive resultater»

_________________________________________________________________________________________________________

Hello dear readers .

This is possibly a bit long post about the essential fatty acids omega 3 and omega 6 So here it goes ;

Omega 3 ! It is a word most of us have heard and then you may have also heard that this is something our bodies need? Our body needs Omega 3 and Omega 6 fatty acids to survive. The body can not produce these. These fatty acids helps in many different vital processes that take place in our body ! If we have too little omega 3 it will partly affect cell functioning which then reduces the cell’s ability to secrete toxic substances and the ability to absorb the nutrients the body needs.
Via the diet we have today , we unfortunately have too much of fatty acid omega 6. We find the Omega-6 in seeds, grains , ( bad) oils such as sunflower oil ( 64%) , corn oil ( 52%) soybean oil ( 51%). Canola oil contains (19%) and olive oil (8 %) for comparison. Too much omega 6 promotes inflammation and immune system deteriorates .
To compensate for this , it will be positive for our body to consume more omega 3. It is therefore the ratio of omega 3 and omega 6 which is important , BUT it also has something to say which omega 3 fatty acids we consume . In short , we want most of EPA fatty acid rather than DHA.  Are you with me so far? Why ? Because a high proportion of EPA ensures a high production of a type of eicosanoids ( signaling molecules ) that reduces inflammation and pain sensation, an it improves your sleep !

I’ll be the first to say that my knowledge concerning omega 3 and omega 6 isn´t all that high, but I learn as I go! But again , this is a large area – like everything else in nutrition and health. I’ve been lucky enough to get in touch with Vegard Holum engaged in » San Helse » and boy this is a man with lots of knowledge! And he has special knowledge about the positive and negative effects in terms of omega 3 and omega 6. I devour me everything I can. Regrettable , for us consumers , there are many omega -3 products of inferior quality and that the recommended dosage in Norway are far too low for most of us. And it won´t give us the positive effects we want.

» San Helse AS» recommends an omega 6/3 ratio of 2.5 to 1 to fight inflammation in the body and now I have taken a test! And HEY , my result wasn´t too bad actually! The ratio of omega 6/3 with was 4.39 / 1 ! The analysis also provides answers to omega-3 index (ratio of DHA and EPA) , the content of industrial transfats in the blood, carbohydrate marker C16 ( carbohydrate intolerance) , as well as flexibility in the cell membrane . SO EXCITING ! And now I’ll take 25 ml SAN OMEGA -3 TOTAL daily for 3-4 months before I will take the test again !
SAN OMEGA -3 TOTAL: is the oil of the highest quality and includes: cold-pressed olive oil from wild fish. Natural fish oil and has a high EPA ratio and contains powerful antioxidants !

An imbalance between omega 6 and omega 3 have shown adverse health effects ;

  • increased inflammation in the body ( rheumatoid arthritis often struggle with this , as well as people with pains in joints )
  • decreased immune function and metabolism
  • adverse effects including brain, heart and our eyes
  • reduced and poorer sleep quality

Even after 14 days I notice that I sleep better and my skin has gotten a different glow …!

» Positive thoughts produce positive results»

2 kommentarer Legg til din

Kommenter gjerne om du har noe på hjertet <3

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..